Fråga Hur värderas mina och min mans tillgångar vid en bodelning? Svar Det är brukligt att värdera er bostad till marknadsvärdet samt ert giftorättsgods till återanskaffningsvärdet alternativt till bruksvärdet. Er bostads marknadsvärde bestäms genom att en mäklare eller värderingsman får värdera bostaden. Återanskaffningsvärdet är det som det skulle kosta någon av er att köpa en […]