Vem får bevittna testamente? Fråga Vem kan bevittna testamente? Svar Två testamentsvittnen skall vara närvarande när testatorn skriver under sitt testamente eller när han förklarar att han har skrivit under det, och samtliga vittnen skall vara i samma rum då de bevittnar testamentet. Testamentsvittnena behöver inte få veta vad som står i testamentet, men bör […]