Samäganderättslagen vid bodelning mellan samborFråga

Samäganderättslagen vid bodelning mellan sambor – Jag och min sambo ska separera och göra en bodelning. Nu har jag fått reda på att bilen som vi köpte tillsammans när vi var sambor inte ska ingå i bodelningen. Vi betalade hälften var och det finns kvitton som kan bevisa detta. Varför har jag inte rätt till min del av bilen?

Svar

Sambolagens bodelningsregler omfattar bara gemensam bostad och bohag. Detta innebär att sambolagen inte är tillämplig på egendom som inte utgör antingen gemensam bostad eller bohag. Den ifrågavarande egendomen utgörs av en bil och omfattas således inte av sambolagen. Dock förefaller det som att bilen innehas med samäganderätt och i så fall är det samäganderättslagens bestämmelser som är aktuella. Om ni inte upprättat ett samäganderättsavtal så regleras ert ägande av bilen i samäganderättslagen. Om du och din sambo inte kan komma överens så har du rätt att ansöka hos tingsrätten om att bilen skall säljas på offentlig auktion.

Bodelningsavtal för sambor kan ni ladda ner på Juridiska Dokument!

 

Comments on this entry are closed.