Bodelning sambor

Bodelning sambor | Bodelning samboFråga

Hur värderas tillgångarna vid en bodelning mellan sambor?

Svar

Det är brukligt att värdera bostaden till marknadsvärdet och samboegendomen till återanskaffningsvärdet alternativt till bruksvärdet.

Bostadens marknadsvärde bestäms genom att en mäklare eller flera mäklare får värdera bostaden.

Återanskaffningsvärdet är det som det skulle kosta en sambo att köpa en likvärdig egendom i dagsläget. Går det inte att räkna ut återanskaffningsvärdet på egendomen så kan man använda sig av bruksvärdet, dvs vad egendomen är värd jämfört med likvärdig egendom.

Klicka här för att beställa och ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!

 

Comments on this entry are closed.