Ansökan om bodelningsförrättare

Ansökan om bodelningsförrättare: Vad gör en bodelningsförrättareFråga

Jag tänkte lämna in en ansökan om bodelningsförrättare till tingsrätten och undrar om ni kan berätta lite om vad en bodelningsförrättare gör?

Svar

En bodelningsförrättare träder in om ni inte kommer överens sinsemellan om hur egendomen er emellan skall bodelas. Bodelningsförrättare ansöker du om i tingsrätten och du kan själv ange någon som du vill skall utföra bodelningen eller så utser domstolen någon, oftast en advokat.

Bodelningsförrättaren kallar sedan parterna till ett möte där det diskuteras vilka möjligheter det finns att komma överens om en bodelning. Därefter skall parterna inkomma med information om egendomen som skall bodelas. Bodelningsförrättaren sammanställer sedan allt till en bodelningshandling, ett förslag till bodelning, som lämnas in till tingsrätten. Parterna har sedan fyra veckor på sig att överklaga bodelningsförrättarens förslag till bodelning innan den vinner laga kraft.

Bodelningförrättarens arvode betalas med hälften var av parterna men förrättaren kan besluta om annan fördelning om exempelvis en av parterna försvårat bodelningen. Du har möjlighet att ansöka om ersättningsgaranti från staten. Detta görs hos tingsrätten och du kan få ersättningsgaranti för fem timmars arbete.

Behöver du ansöka om bodelningsförrättare så har vi dokument för detta:

Behöver du bodelningsavtal så har vi detta för både gifta och sambor.

Vi har även alla handlingar som ni behöver vid en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad.

Comments on this entry are closed.