Kvarsittningsrätt

Fråga

Kvarsittningsrätt – Min man och jag skall skiljas. Det är hans hus men jag hävdar att jag kan få bo kvar om tingrätten anser att jag behöver bostaden bättre. Förutom att barnen ska bo med mig så är huset handikappanpassat för min skull och med bidrag från kommunen. Visst har jag rätt?

Svar

Man kan få kvarsittningsrätt/besittningsrätt till en bostad trots att den tillhör den andre maken. Orsaker till att man kan få detta kan vara just på grund av de orsaker du redan nämner, dvs att barnen skall bo med dig och att bostaden är handikappanpassad för dina behov. Andra orsaker kan vara att den ena maken har sin arbetsplats i närhet till bostaden eller att en av er har varit mer aktiv i anskaffningen av bostaden.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner en ansökan om äktenskapsskillnad!

Comments on this entry are closed.