Hur lång tid tar det att skiljas?

Vill ni veta hur lång tid det tar att skiljas om ni lämnar in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad?Fråga

Vi är överens om att skiljas och har inga barn under 16 år som bor hemma längre (barnen är 19, 21 och 24 år gamla). Träder då skilsmässan i kraft i samband med att vi lämnat in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten?

Svar

Nej, det tar några veckor innan ni är juridiskt skilda trots att det är en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och ni båda är överens. Handläggningstiden varierar från tingsrätt till tingsrätt, vanligtvis är det någon vecka det är frågan om innan ert ärende tas upp till behandling. Sedan tar det tre veckor innan domen vinner laga kraft, eftersom parterna alltid har den tiden på sig att överklaga beslutet. Om ingen av er överklagar så har er skilsmässa vunnit laga kraft tre veckor efter att tingsrätten meddelat sin dom.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla de dokument som behövs vid en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad!

Comments on this entry are closed.