Samboavtal - måste vi skriva samboavtal?Fråga

Samboavtal – Jag och min flickvän tänker flytta ihop. Från vänner och familj får vi höra att vi ska tänka på juridiken innan vi blir sambor. Men vi är överens om att vi ska ha ekonomi var för sig, åtminstone i början. Vad gäller för sambor och måste vi skriva samboavtal?

Svar

Med sambor så avses i sambolagens mening två personer som bor tillsammans i parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör när någon av samborna avlider, gifter sig eller om samborna separerar.

När samboförhållandet upphör så skall en bodelning göras av samboegendomen om någon av samborna begär detta. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden samt därtill hörande bohag under förutsättning att denna egendom förvärvats för gemensamt bruk.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett samboavtal. I ett samboavtal kan ni avtala bort sambolagens bodelningsregler delvis eller helt och hållet. Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens vilket garanterar att dokumenten är juridiskt korrekta.

Klicka här för mer information om de juridiska dokument som ni kan behöva som sambor!

 

Comments on this entry are closed.