legal arvingeFråga

Vad menas med att någon är en legal arvinge?

Svar

En legal arvinge är en person som ingår i arvsordningen enligt ärvdabalken. Du kan läsa mer om arvsordningen och andra arvsrättsliga frågor på Juridik På Internet!

Ladda ner ert testamente på Juridiska Dokument!

Comments on this entry are closed.