Inbördes testamente mellan makar eller sambor med fri förfoganderättFråga

Vi tänkte skriva testamente och vill veta vad det innebär att man testamenterar något med fri förfoganderätt?

Svar

Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken eller den efterlevande sambon ärver och fritt får förfoga över kvarlåtenskapen men får inte testamentera bort den.

Klicka här för mer information samt möjlighet att ladda ner ett testamente!

 

 

Comments on this entry are closed.